Sekretesspolicy

 

Det viktigaste!

Nordish app är utgiven av Fairgo AB. Vi är väldigt glada och tacksamma för att du valt att ladda ner och använda vår app. Vi kommer därför alltid agera ansvarsfullt gentemot dig, vilket innebär att vi alltid respekterar din integritet.

Om du vill veta mer om detta så råder vi dig att läsa följande tre paragrafer.

När du skapar ett konto i Nordish så godkänner du också att den e-mailadress som är kopplad till ditt konto registreras som mottagare av Nordish nyhetsbrev. Du kan när som helst välja att avregistrera dig från vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken längst ner i nyhetsbrevet.

 

§ 1. Anonymitet och sekretess

All användardata i Nordish app behandlas konfidentiellt och med största försiktighet och respekt för användarnas integritet.

 

§ 2. Lagring och hantering av information

Informationen som du registrerar i Nordish app lagras i en databas. Information på individnivå finns endast tillgänglig för dig själv under förutsättning att du hanterar ditt användarnamn och lösenord med varsamhet.

Informationen används av systemet för att beräkna och sammanställa data på gruppnivå, t.ex vilka matpreferenser våra användare har. Dessa resultat analyseras i avidentifierad form för att kunna skapa den bästa möjliga menyn samt för att genomföra förbättringar i design och användarvänlighet.

Du kan när som helst ta bort ditt konto genom att radera Nordish, samt kontakta oss via hello@nordishfood.com och be oss ta bort dina personuppgifter från vår databas.

 

§ 3. Personuppgiftslagen

Enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) måste alla som inhämtar och lagrar personuppgifter via Internet inhämta samtycke från de personer som lämnar uppgifterna. Med personuppgifter räknas samtliga uppgifter som kan knytas till dig som person. Genom att du registrerar dig i Nordish samtycker du till att de uppgifter du matar in lagras och hanteras i enlighet med § 2.